top of page
Gradient

Kineziologie One Brain

Název metody je odvozen od ideálního fungování mozku, ve kterém pravá a levá mozková hemisféra dokonale spolupracují. Levá hemisféra je logická, analyzující, časová, kontrolující, zaměřená na strach a typicky mužské chování. Pravá hemisféra je tvořivá, umělecká, neznající strach, diplomatická a typicky ženská. Ve stresových situacích, které nás provázejí od prenatálního vývoje a porodu, přes dětství až do dospělosti, se může odpojit vysoké procento mozku. Vzniká negativní reakce, způsobí zablokování energetického proudění na úrovni mozku a následně v odpovídajících částech těla. 


Tyto bloky nám znemožňují v určitých situacích mít potřebný nadhled, pocit svobodné volby a dokázat řešit vědomě problémy.  Pak máme pocit bezmocnosti, ztratí se naše kreativní logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme přitom stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce a chybné vzorce chování. Výsledkem mohou být různé typy tělesných a duševních problémů, například: bolesti hlavy, zad, obezita, alergie, různé typy závislostí, deprese, nízké sebevědomí, fobie, problémy v mezilidských vztazích apod.


Příčinou téměř všech případů je emocionální trauma, nebo stres, který je tak intenzivní, že následkem strachu, bolesti anebo strachu z bolesti si jedinec naprogramuje do mozku "slepé skvrny" na své určité schopnosti. Od této chvíle po celý život popírá existenci těchto svých schopností.
Buněčná paměť těla člověka eviduje všechny informace o každém energetickém bloku. Vhodná korekce pomáhá klientovi s odstraněním příslušného bloku tak, aby byl klient schopen využívat celý potenciál svého mozku, když se dostane do situace, která se podobá stresové. Díky tomu se můžeme na problém podívat z jiného úhlu, pochopit, kdy se v minulosti emoce zablokovala a my se naučíme ve stresové situaci reagovat dle skutečných okolností a ne na základě našich starých traumatizovaných emocí. V podstatě získáme možnost vědomé volby.


Metoda One Brain nám pomáhá poznat sebe sama a rozklíčovat, proč se nám děje, co se nám děje


Po odblokování trvá určitou dobu, po kterou se klient v životě ukotvuje s novým nastavením. Během této doby může provádět afirmační či jiné cvičení, které ho ve svém životě posilují. Změna může nastat ihned, v průběhu cvičení nebo až po docvičení. V některých případech může být potřebné se k tématu vrátit či řešit další záležitosti, které s prvotním tématem souvisejí.


K úspěšnému odblokování je potřeba, aby klient sám chtěl udělat pozitivní změnu a převzal zodpovědnost za svůj život. Zodpovědností je myšlena víra v sebe jako ve zdroj všeho, co se nám děje.

Sezení obvykle trvá 1-1,5 hodiny a je nutné se dopředu objednat.

Cena jednoho sezení je 1000,- Kč. 

bottom of page